fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Fundacja

Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…
Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych do dziś. 13 czerwca 2010 roku odbył się drugi koncert dla Kamila, a potem kolejne akcje, mające na celu pomoc innym potrzebującym – między innymi koncert charytatywny „Serce Sercu” zorganizowany 16 lipca 2011 roku pod patronatem Fundacji Sadeckiej. Dochód z niego przeznaczony został dla Domu Dziecka przy ulicy Teligi 24 w Nowym Sączu. Ponadto odbywały się Mikołajki dla dzieci z nowosądeckiego Domu Dziecka, w które włączyli się studenci PWSZ. W styczniu 2012 roku odbył się również koncert w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a 15 kwietnia tegoż roku akcja koncertowa mająca na celu pomoc Bartkowi – uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu zmagającemu się z chorobą nowotworową. Wraz z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu braliśmy udział w projekcie „Bezpieczne Wakacje”, w ramach którego odbył się wakacyjny koncert na starosądeckim rynku. Aktualnie nasze działania skupiają się na pomocy rocznej dziewczynce - Natalce Majchrzak z Bytomia, chorej na zespół Aperta. Jest to rzadkie schorzenie genetyczne, zespół wrodzonych wad układu kostno -szkieletowego. Charakteryzuje się on przedwczesnym zrastaniem kości czaszki, wklęsłą środkową częścią twarzy i zrośniętymi palcami. Natalkę czeka wiele skomplikowanych i kosztownych operacji, miedzy innymi powiększenie i modelowanie czaszki wraz z oczodołami, wieloetapowe rozdzielanie palców rąk i nóżek, rekonstrukcja szczęki oraz nosa. Stąd nasza prośba o włączenie się w akcję „Zdrowie za zakrętkę” i dostarczanie nam plastikowych nakrętek z napojów, kawy, mleka itp. Liczy się każda ilość!  Plastikowe elementy, tak cenne dla Natalki, zbieraliśmy i zbieramy na wszystkich możliwych akcjach: 24.06. w Starym Sączu w czasie realizacji projektu „Bezpieczne Wakacje”, 01.09. w Siołkowej, 16.09. w trakcie pikniku rodzinnego w Krynicy. Zakrętki można też przesyłać na adres: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, ul. Batorego 23, 33-340 Stary Sącz (z dopiskiem Fundacja „Będzie Dobrze”) lub przynosić bezpośrednio do biura Fundacji: Rynek 5, 33-340 Stary Sącz. Dzięki waszej pomocy Natalka może być poddana kolejnym kosztownym operacjom, co tym samym przybliży ją do wyzdrowienia. Nie bądźmy zatem obojętni na cierpienie innych!

Jeśli chcielibyście zobaczyć, w jaki sposób działaliśmy do tej pory i jakie były efekty naszych poczynań, zapraszamy na naszą stronę na Portalu Społecznościowym Facebook i na stronę internetową www.bedziedobrze.pl

W razie pytań piszcie do nas: bedziedobrze2012@wp.pl

Członkowie Fundacji „Będzie Dobrze”

Współpracują z nami: