fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

akcje

Zapoznaj się z akcjami społecznymi, które realizowalismy od 2012 roku i realizujemy obecnie.

Puchar Małopolski  WRPF w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym

Krynica – Zdrój 2019

 

Cele:

 1. Popularyzacja zdrowego stylu życia i sportowego spędzania wolnego czasu
 2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskanie sztangi leżąc
 3. Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną
 4. Promocja Miasta oraz miejskich organizacji sportowych

Termin i miejsce:

5 października 2019 r.

Godzina - 9.30

Ważenie – 7.00 – 9.00

Miejsce - Aleja im. Leona Nowotarskiego 9/3, 33-380 Krynica-Zdrój

Organizator:

Fundacja „Będzie Dobrze”

Grupa My Kochamy Nowy Sącz i Małopolskę

 

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów na miejscu imprezy od godz. 7.00

Uczestnicy:

Wszyscy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania

Opłata startowa:

W zawodach przewidziane są nagrody, statuetki i dyplomy.

Termin płatności:

Do 10.08 – 80 zł

Do 30.08 – 100 zł

Do 30.09 – 140 zł

W dniu zawodów – 180zł

Każda osoba, która wpłaci opłatę startową do 10.08 poniesie koszt całkowity – 80 zł

Opłatę należy uiścić na konto Fundacji „Będzie Dobrze”

Santander   67 1090 1838 0000 0001 1965 9025

W tytule płatności należy podać: imię nazwisko, rocznik, miejscowość, klub, wagę ciała

Warunki uczestnictwa:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnika w dniu zawodów w biurze zawodów
 2. Zawodnicy niepełnoletni startują tylko za pisemnym zezwoleniem rodziców lub prawnych opiekunów
 3. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań do udziału w zawodach lub oświadczenie
 4. Zawodnicy powinni uiścić opłatę startową
 5. Zawodnicy startują bez specjalistycznych koszulek oraz opasek na łokcie, wymagany strój sportowy – krótkie spodenki, podkoszulek z krótkim rękawem, buty sportowe

Podczas wyciskania sztangi leżąc:

 

 1. Zawodnik kładzie się na ławeczce tak, aby barki i pośladki dotykały jej powierzchni. Stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem, piety mogą być oderwane. Dłonie i palce muszą trzymać sztangę leżącą w stojaku z kciukiem obejmującym gryf.  Ta pozycja musi być zachowana podczas wykonywania boju.
 2. Po samodzielnym przyjęciu pozycji zawodnik może poprosić o pomoc przy zdejmowaniu sztangi ze stojaków obsługę pomostu. Podanie sztangi może mieć miejsce jedynie do wyprostowanych rąk. Palce wskazujące muszą znajdować się w granicach 81 cm wyznaczonych przez zaznaczenie na gryfie i w całości muszą być w kontakcie z tym zaznaczeniem.  Użycie chwytu odwrotnego jest zabronione.
 3. Po zdjęciu sztangi ze stojaków, z pomocą obsługi pomostu lub bez niej, zawodnik powinien czekać z zablokowanymi stawami łokciowymi na sygnał Sędziego Głównego. Sygnał powinien być wydany wtedy, gdy zawodnik znieruchomieje ze sztangą trzymaną we właściwej pozycji.  Ze względów bezpieczeństwa zawodnika jeśli po okresie 5 sekund nie przyjmie prawidłowej pozycji do rozpoczęcia boju, to będzie proszony o odłożenie sztangi komendą „Odłóż”.
 4. Sygnał do rozpoczęcia podejścia powinien składać się z ruchu ramienia do dołu i słyszalnej komendy „Start”. Po otrzymaniu sygnału zawodnik opuszcza sztangę do klatki piersiowej, przytrzymuje ją nieruchomo na klatce piersiowej, po czym Sędzia Główny da sygnał i słyszalna komendę  „Góra”. Zawodnik wyciska sztangę do pełnego wyprostu ramion. Gdy zawodnik utrzyma nieruchoma pozycję sędzia powinien wydać słyszalną komendę „Stojak”.
 5. Jeśli z powodów anatomicznych ramiona nie mogą być w pełni wyprostowane zawodnik musi okazać świadectwo wydane przez Komisję Medyczną.
 6. Każda zmiana pozycji przy wykonywaniu właściwego boju tj. jakikolwiek ruch podniesienie głowy, barków, pośladków od ławeczki lub poruszania stóp na pomoście/blikach/talerzach czy boczne ruchy dłoni na gryfie będą skutkowały niezaliczeniem boju.

 

Sposób rywalizacji :

KATEGORIE WAGOWE

            1.MĘŻCZYŹNI :

67.5kg, 75kg, 82.5kg, 90kg, 100kg, 110kg, 125kg, 140kg, +140kg

            2.OPEN ABSOLUT MEN (według formuły Wilks'a)

            3.OPEN ABSOLUT WOMEN (według formuły Wilks'a)

            4.OPEN WETERAN (według formuły Wilks'a)

            5.OPEN JUNIOR 23 (według formuły Wilks'a)

            6.OPEN MUNDUROWY MĘŻCZYZN (według formuły Wilks'a)

           

Uwaga – dana kategoria wagowa zostanie przeprowadzona wyłącznie wtedy, gdy wystartuje w niej co najmniej 4 zawodników (zawodniczek). W innym przypadku kategorie będą łączone.

 

Nagrody:

Zawodnicy będą sklasyfikowani w każdej kategorii – od I do III miejsca statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Spośród najlepszych poszczególnych kategoriach wagowych wyłonionych zostanie wg formuły Willks’a trzech najlepszych zawodników kategorii Open Absolut – statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Komisja sędziowska:

Komisję sędziowską powołuje organizator w składzie 3 osób.

Finansowanie:

Sponsorzy wyszczególnieni będą na plakacie i materiale promocyjnym

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny, Sędzia Pomocniczy i Organizator  po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi opłata zostaje zwrócona.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów i transportu ewentualne wypadki lub kradzież nie z winy organizatora
 3. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy
 4. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej »

REGULAMIN

II OTWARTE MISTRZOSTWA STAREGO SĄCZA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC 

1.Termin i miejsce: 24 luty 2018r w Starym Sączu przy ul. Batorego 23 sala kinowa. 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- dobry stan zdrowia , dowód tożsamości. 
- strój sportowy (przylegające spodenki) koszulka z krótkim rękawem 
-niedopuszczone używanie profesjonalnych koszulek do wyciskania !!!!!!!!!!!!! 
-nie dopuszczone użycie opasek na łokcie! 
--można stosować pas i taśmy na nadgarstki 
-zgłoszenia do startu w zawodach--do 20 luty! pod nr tel.514-785-462 lub 884-690-539- proszę podać wiek i kat startu ,oraz + - swoją wagę - pytania techniczne odnośnie startu pod nr tel.884-690-539 
-a zgłoszenia czasowe ze względu na czas użyczenia sali kinowej do 20 luty ,w razie małej ilości zawodników zapisy będą przedłużone! 
3.-Wpisowe do wystartowania 40 zł.-a pieniądze te ze składek będą przeznaczone na pomoc dla chorych dzieci z fundacji ,,Będzie Dobrze" 

3.KATEGORIE WIEKOWE, KLASYFIKACJE ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

--kat. kobiet - open według formuły Wilksa 
--kat junior do 23 lat -open według formuły Wilksa 
--kat. senior od 24 lat w górę -I gr.zawodnicy o wadze do 90 kg wagi -według formuły Wilksa 
--kat. senior od 24 lat w górę - II gr o wadze powyżej 90 kg wagi - według formuły Wilksa 

-w każdej grupie o miejscu decyduje wyciśnięty ciężar pomnożony przez współczynnik wagi(tabela Wilksa) 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF. Wg formuły Wilks'a 

-każdy zawodnik ma trzy podejścia ,wyciskanie na komendy z przytrzymaniem sztangi na klatce 

5.NAGRODY :o

-trzy pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowo-wagowej nagrodzone zostaną pucharami 
- trzy pierwsze miejsca w każdej grypie wiekowo wagowej nagroda rzeczowa ,a może i do 5 miejsca będzie nagroda 
-dyplomy dla wszystkich zawodników 

Plan zawodów: 
--godz 12 do 13 ważenie wszystkich zawodniczek i zawodników 
--godz 13:30- 14 planowany start pierwszej grupy potem następne 
--w trakcie zawodów pokaz kulturystyczny 
w razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr tel. podane na początku. 
Zapraszamy do startu

więcej »

W 2012 roku wraz ze szkołą ponadgimnazjalną z Podegrodzia zorganizowaliśmy koncert dla Bartka chorego na raka.

Photo12

więcej »

DSC_4300

Pomagamy na różne sposoby. Organizujemy spotkania z ludźmi, od których czerpiemy inspirację.

więcej »

20130622_172210

W 2012 roku zorganizowalismy pokaz mody wspólnie z salonem kosmetycznym Mariposa med-spa. Okazał się wspaniałym wydarzeniem, na którym mogliśmy zebrać pieniadze dla chorej Natalki.

więcej »
« poprzednia 1 następna »

Dołącz na facebooku

Współpracują z nami: