fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Pomoc żywnościowa - Podprogram 2016, 2017/2018/19

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017

Fundacja „Będzie Dobrze” -  Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 971 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego.

 

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 46,14266  ton żywności;

 

  • 3540 paczek żywnościowych;

 

W ramach Podprogramu 2017 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące niemarnowania żywności.

Dodatkowo Fundacja „Będzie Dobrze” w ramach Podprogramu 2017 realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak: warsztaty kulinarne organizowane w Nowym Sączu na ul. Kochanowskiego 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z przerwą wakacyjną dostawy żywności w kolejnym podprogramie żywnościowym bedą wznowione od wrzesnia 2017 roku.

W sprawie zapisu do podprogramu proszę kierować zapytania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w Wytycznych dotyczących Podprogramu FEAD, zaktualizowanych 28.12.2016r. nastąpiła jedna istotna zmiana: MRPiPS podwyższyło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z POPŻ.

 

 

Zgodnie z zapisem pkt  B.II.11 (str.17 Wytycznych):

„11. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu  osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej, tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Fundacji „Będzie Dobrze”, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, Fundacja „Będzie Dobrze” realizować będzie cykliczne działania w ramach prowadzonych warsztatów kulinarnych.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 Pomoc Żywnościowa

 

Wytyczne IZ dla Podprogramu 2016.pdf

Współpracują z nami: