fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych do dziś.

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

My dzisiaj dostaliśmy mnóstwo prezentów, a WY?

imageszdj. Internet

Przypominamy, że dzisiaj zakończyła się akcja mikołajkowa organizowana przez studentów, wolontariuszy z PWSZ w Nowym Sączu. Do 20 grudnia paczki trafią do dzieciaków z rodzin najuboższych.

Fotorelacja na naszej stronie i na profilu facebookowym.

Drodzy Państwo,

wkrótce zamieścimy galerię zdjęć pokoncertowych. Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za opóźnienie.

Dzisiaj obchodziliśmy Światowy Dzień Wolontariatu i z tej okazji nasza organizacja także promowała działania wolontariackie w Nowym Sączu.
Pomaganie może być pasją, jeśli uwierzymy, że dobro zawsze powraca ze zdwojoną siłą.

20161205_105111

Podziękowania czas zacząć.
Kochani, serdecznie dziekujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji 5 edycji naszego koncertu charytatywnego. 
Serdecznie dziękujemy władzom Miasta Starego Sacza, Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi, Pani Radnej Ewie Zielińskiej, Dyrektorowi Centrum Kultury Wojciechowi Knapikowi, Justynie Liszkowskiej, Ryszardowi Garwolowi za nagłosnienie.
Dziękujemy sponsorom.
Serdecznie podziekowania kierujemy do zespołów wystepujacych. To dzięki wam tak dobrze się bawilismy.
Serdeczne brawa i ukłony dla pani Renaty Setlik choreografa zespołów BEST, ALLEGRO i ALIBI, dla kulturysty Klaudiusza Dębowskiego za wspaniały pokaz i porady dietetyczne, dla chóru GOSPEL i niezawodnej Moniki Rebilas, dla wspaniałych dzieciaków SPOD PREHYBY i dla Gosi Banach, na która zawsze można liczyc, dla Tomasza WOLaKA z zespołu TOMASZ WOLAK ROCK BAND, dla GIE i Żaby, którzy na koniec koncertu dali niesamowity popis, dla chłopaków z zespołu MICHU&KUKI. 
Serdecznie WAM dziękujemy!

15203231_907636282671401_7057156101994910708_n

Współpracują z nami: