fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

 

Ruszyła Fabryka Młodych Talentów!


 

 

23754981_1204822166286143_7526464722882057303_n

AMBASADORZY FUNDACJI:

Burmistrz Starego Sącza - JACEK LELEK

Z-ca Burmistrza - KAZIMIERZ GIZICKI

Przewodnicząca Rady Miasta - EWA ZIELIŃSKA

DYREKTOR Biura Poselskiego - WŁADYSŁAW MATCZUK

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

Statuetka Ziarnka Gorczycy 2018

27459015_1262442397190786_974681711148506411_n

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 50985273_286992061988139_8572747799328718848_n

 

Profesjonalne sesje zdjęciowe.

A4 Design - Kamil Polakiewicz

19105745_1462649383758128_607780603385866309_n

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

Serdecznie gratulujemy naszemu Mistrzowi Marcinowi Dulko za zdobycie 4 miejsca w finale plebiscytu na Sportowca Sadecczyzny 2018 roku. Jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów.

52596071_426571761423746_3942129358902132736_n

23 lutego w Centrum Kultury i Sztuki w Starym Saczu odbyły się III Starosadeckie Zawody w Podnoszeniu Sztangi Leżąc.

III edycja starosądeckich zawodów siłowych już za nami. W tym roku zawody odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka. W zawodach wzięło udział 22 uczestników, w tym 2 kobiety. Gościem specjalnym był Sekretarz Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Piech, który otrzymał statuetkę Przyjaciela Fundacji „Będzie Dobrze”.

Zawody odbyły się pod czujnym okiem 3 sędziów: sędzia główny Mistrz Świata WUAP Marcin Dulko, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata Robert Dudek, wielokrotny Mistrz Polski Juniorów w kulturystyce Klaudiusz Dębowski.
Podczas przerwy można było podziwiać popisy sztuk walki Krav Magi.

Tegoroczna edycja była bardzo emocjonująca, zawodnicy pokazali klasę i ducha sportowej rywalizacji – podsumowała Anna Pych, prezes Fundacji „Będzie Dobrze” –Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, przede wszystkim panu Burmistrzowi, właścicielowi firmy z suplementami i odzywkami i-suple, siłowni Genesis, firmie Ferros, firmie Pudełko Smaku za catering, wolontariatowi PTZ z koordynatorami panią Joanną Oczkowicz i Pawłem Krajewskim, grupie My Kochamy Nowy Sącz, siłowni Xtreme Fitness Gyms.

Wyniki:
Kategoria kobiety open
1. Elżbieta Burzyńska – 40 kg
2. Joanna Oczkowicz – 32,5 kg

Kategoria junior do 24 lat

1. Radosław Borowy – 192,5 kg
2.Przemysław Szarek – 170 kg
3. Sebastian Wierzgarz – 145 kg

Kategoria senior do 90 kg

1. Piotr Kandefer – 180 kg
2. Sławomir Jasica – 175 kg

Kategoria senior plus 90 kg

1. Krzysztof Cieślak – 200 kg
2. Marek Sadowski – 190 kg
3. Dawid Wełna – 175 kg

Zawody odbyły się w ramach realizowanego projektu Fabryka Młodych Talentów.

52837004_1714186095349745_3000436575000592384_o

 

Zapraszamy do właczenia się w najbardziej magiczną akcję charytatywną fundacji "Będzie Dobrze" przepełnioną miłością.

51832483_10213494533258982_1767321025885765632_n

Fundacja „Będzie Dobrze” z siedzibą w Starym Sączu informuje, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji 2019/154/OR Od: 2019-01-10 Do: 2019-12-31
suma zebranych ofiar pieniężnych ze zbiórki podczas akcji

Zbiórka dla Grzegorza Psonaka podczas balu charytatywnego w dniu 02.02.2019 r. w Niskowej wyniosła: 13 300 zł

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym darczyńcom i ofiarodawcom!

 

 

Współpracują z nami: