fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych do dziś.

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

Zapraszamy na świetną zabawę przy grillu wraz z Fundacją "Będzie Dobrze"

 

27-nsierpnia-Stary-Sącz-senior-2

Podprogram żywnościowy 2016

Ogłaszamy, iż Fundacja "Będzie Dobrze" będzie od września realizować POPŻ podprogram 2016 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miejskim, przy wielkiej pomocy Pana Burmistrza Jacka Lelka.
Wszelkie szczegóły o wydawaniu żywności w najbliższym czasie na naszej stronie, a także na tablicach informacyjnych UM i OPS w Starym Sączu.

Witajcie:) Chcielibyśmy zaprosić Was na I charytatywny zlot Cars Tuning Team Nowy Sącz. Już 4 września widzimy się w Ośrodku wypoczynkowym "Barbara" w Gródku nd Dunajcem.

KOMU POMAGAMY OBECNOŚCIĄ NA ZLOCIE?
Środki zgromadzone na zlocie będą przekazane dla podopiecznych fundacji "Bedzie Dobrze". Wojciech i Artur Rams to bracia, mieszkańcy wsi Gaboń, leżącej niedaleko Starego Sącza. Obaj od urodzenia są chorzy na zanik mięśni - niestety jest to choroba nieuleczalna i z każdym rokiem pogłębia się coraz bardziej. Ich niepełnosprawność powoduje, że są całkowicie zdani na pomoc drugiej osoby, nawet najprostszych codziennych czynności (jedzenia, picia, mycia się itp.) nie są w stanie samodzielnie wykonywać. Poruszają się na wózkach inwalidzkich. By choć trochę zmienić swoje życie i móc sprawniej funkcjonować, potrzebny jest im specjalistyczny pojazd do przewożenia osób niepełnosprawnych.

ATRAKCJE, KONKURSY, LOSY
Miejsca gwarantujemy, że nie zabraknie dla nikogo:) Nie zabraknie muzyki i dobrej zabawy, zagra dla nas Dj i wodzirej Sromek:) Odbędą się konkursy na;
- najładniejsze auto zlotu
-najładniejsza komora silnika
-najgłośniejszy wydech (benzyna, diesel)
- rzut kołem na odległość.

SELEKCJA
Jak to jednak bywa na takich wydarzeniach planowana jest SELEKCJA,dlatego już od dzisiaj można wysyłać zgłoszenia(ZDJĘCIA I OPIS MODYFIKACJI) na adres "ctt.nowysacz@interia.pl", ale nie martwcie się dla seryjnych samochodów postaramy się również zorganizować miejsce parkingowe wcale nie gorsze :)! .

 

UWAGA!
Zbiórka odzieży, przyborów szkolnych, artykułów rtv, agd, makulatury, plastikowych nakrętek

8.08


Prosimy jak zwykle wystawiać rzeczy, które Państwo chcecie oddać przed domy!
Dziękujemy za włączenie się w akcję!

Współpracują z nami: