fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych do dziś.

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

Dzisiaj w Prywatnym Technikum Gastronomicznym przy ul. Kochanowskiego 3 odbyły się warsztaty kulinarne w ramach podprogramu POPŻ 2016. Dziękujemy Dyrekcji za udostępnienie lokalu, wolontariuszom za pomoc i naszym podopiecznym za obecność i czynny udział w warsztatach. Dziękujemy i do zobaczenia za miesiąc.

 15975243_941648579270171_5177662879510224993_o

Fundacja „Będzie Dobrze” z siedzibą w Starym Sączu informuje, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji 2016/118/OR Od: 2016-01-05 Do: 2016-12-31
suma zebranych ofiar pieniężnych ze zbiórki w sklepach Szubryt na terenie całego kraju wyniosła: 14 988,77 zł

Zebrana kwota zostanie przeznaczona na rehabilitację i leczenie Michałka, chorego na zespół downa.

Michałek urodził się 13 grudnia 2014 roku, w 35 tygodniu ciąży. Po urodzeniu zdiagnozowano u niego zespół Downa,wrodzoną wadę serca, oczopląs i zeza. W roku 2015 Michałek miał dwie operacje serduszka. Jego obecny stan jest dobry, ale nadal wymaga intensywnej rehabilitacji i dalszego leczenia. Obecnie jest pod opieka kardiologa, endokrynologa, okulisty, pulmonologa i gastrologa. Rozpoczął również wczesne wspomaganie, które odbywa się dwa razy w tygodniu. Oprócz tego jest rehabilitowany w domu metodą Bobath i Moralesa. 
Michałek jest wesołym chłopczykiem. Lubi słuchać, gdy się mu śpiewa oraz towarzystwo rodzeństwa. Mamy nadzieje.że dzięki naszej miłości i intensywnej rehabilitacji nasz synek wyrośnie na samodzielnego i szczęśliwego chłopczyka.

Fundacja ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty recyklingowe, które będą odbywać się w soboty, co miesiąc, na świetlicy w Mostkach.
Uczestnictwo jest darmowe. Zapisy telefoniczne lub mailowe
Warto!

recykling

W imieniu całego Zarządu Fundacji "Będzie Dobrze" składam zyczenia wszelkiej pomyslności w tym Nowym Roku, spełnienia marzeń i samych sukcesów.

Anna Pych - Prezes Zarządu

nowy-rok-2017-w-hotelu-elita

Współpracują z nami: