fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

23754981_1204822166286143_7526464722882057303_n

AMBASADORZY FUNDACJI:

Burmistrz Starego Sącza - JACEK LELEK

Z-ca Burmistrza - KAZIMIERZ GIZICKI

Przewodnicząca Rady Miasta - EWA ZIELIŃSKA

DYREKTOR Biura Poselskiego - WŁADYSŁAW MATCZUK

_DSC7299_sRGB

 

 AMBASADOR FUNDACJI - DARIUSZ LEGUTKO

Aktualny Mistrz Polski w podnoszeniu sztangi leżąc

 

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

Statuetka Ziarnka Gorczycy 2018

27459015_1262442397190786_974681711148506411_n

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 

 

 

 

 

Profesjonalne sesje zdjęciowe.

A4 Design - Kamil Polakiewicz

19105745_1462649383758128_607780603385866309_n

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

29249530_1296979833737042_9210578293724807699_n

Dzisiaj po raz kolejny gościliśmy Planetę Zabawy. Dziękujemy za przeprowadzenie wspaniałego szkolenia dla naszych wolontariuszy, dzięki któremy nasze animacje będą atrakcyjniejsze i bardziej profesjonalne.

W dniu dzisiejszym przeszkoleni zostali wolontariusze z Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu, gdzie klub wolontariatu Fundacji prowadzi pani Joanna Oczkowicz.

II Otwarte Mistrzostwa Starego Sącza w wyciskaniu sztangi leżąc 2018r.

Organizator zawodów -Anna Pych i Dariusz Legutko, Fundacja "Będzie Dobrze", Grupa My Kochamy Nowy Sącz
Sędzia główny zawodów-Dariusz Legutko
Sędziowie wspierający- Ryszard Gmyrek , Andrzej Zieliński

Kat.Kobiety Open:
1.-Szczerba Dorota-Genesis N.Sącz-waga 51,9 -wynik40 kg -49,9pkt.
2.-Raszka Zuzanna-Genesis N.Sącz-waga 65,1-wynik 45kg-47,1pkt.
3.-Grońska Beata-Genesis N.Sącz-waga 50,3-wynik 30kg-38,3pkt.
Kat.Junior Open:
1.-Borowy Radosław-Warszawa-waga 98,7-wynik 200kg-122,3pkt.
2.-Majcher Adrian-Genesis N.Sącz-waga 87,7-wynik 145kg-93,8pkt.
3.-Zieliński Marcin-Nowy Sącz-waga 83,2-wynik 140 kg-93,3pkt
4.-Wójcik Patryk-Tarnów-waga 62,3-wynik 110 kg-90,7pkt.
5.-Górowski Adrian-Nowy Sącz-waga 87,5-wynik 137,5 kg-89,0pkt
6.-Pacura Jakub-Tarnów-waga 66,5-wynik 95 kg-74,1pkt.
Kat.Senior do 90kg wagi:
1.-Dulko Marcin-Skarpa Bytom-waga 80,5-wynik 190 kg-129,2pkt.
2.-Kandefer Piotr-Kraków-waga 86,0-wynik 175 kg-114,4pkt.
3.-Wygoda Maciej-Stary Sącz-waga-69,6-wynik 145 kg-109pkt.
4.-Blajer Maciej-12Ton-Rzeszów-waga-84,8-wynik 160 kg-105,4pkt.
5.-Gunia Tomasz-Dukla-waga 85,3-wynik 160 kg-105,1pkt.
6.-Piekarz Mateusz-Fitnes Station-N.Sącz-waga 86,7-wynik 155kg-100,9 pkt.
7.-Kucia Łukasz-Fitnes Trzy Korony-N.Sącz-waga 89,3-wynik 150kg-96,1 pkt.
8.-Konieczny Adam-Łabowa-waga 81,4-wynik 135 kg-91,1pkt.
9.Gryzło Michał-Cambrige-waga 79,9-wynik 100 kg -68,3 pkt
Kat.Senior + 90 kg wagi :
1.-Cieślak Krzysztof-Nowy Sącz-waga125,8-wynik 220kg-125,2pkt
2.-Kamski Marian-Łaziska Górne-waga 100,0-wynik 185kg-112,5pkt
3.-Dudek Robert -Skarpa Bytom-waga 116,9-wynik 185kg-107,0pkt
4.-Konieczny Piotr-Genesis N.Sącz-waga103,9-wynik-170kg-101,9pkt.
5.-Pranschke Michał-Skarpa Bytom-waga 97,2-wynik 130kg-80,0pkt.

W każdej z kat.o miejscu przesądził przelicznik wagi zawodnika tabela Wilksa pomnożony przez największy wyciśnięty ciężar. Bardzo dziękuję wszystkim zawodnikom za przybycie i za piękną sportową rywalizację. Zapraszam już za rok.
Dariusz Legutko

28166381_1279556725479353_1637455781074088662_n

My również tam będziemy!

 

27858358_1488106697954343_7879288217290719440_n

Współpracują z nami: