fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

 

Ruszyła Fabryka Młodych Talentów!


 

 

23754981_1204822166286143_7526464722882057303_n

AMBASADORZY FUNDACJI:

Burmistrz Starego Sącza - JACEK LELEK

Z-ca Burmistrza - KAZIMIERZ GIZICKI

Przewodnicząca Rady Miasta - EWA ZIELIŃSKA

DYREKTOR Biura Poselskiego - WŁADYSŁAW MATCZUK

_DSC7299_sRGB

 

 AMBASADOR FUNDACJI - DARIUSZ LEGUTKO

Aktualny Mistrz Polski w podnoszeniu sztangi leżąc

 

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

Statuetka Ziarnka Gorczycy 2018

27459015_1262442397190786_974681711148506411_n

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 

 

 

 

 

Profesjonalne sesje zdjęciowe.

A4 Design - Kamil Polakiewicz

19105745_1462649383758128_607780603385866309_n

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

Podziękowania

Fundacja "Będzie Dobrze" z siedzibą w Starym Sączu składa najserdeczniejsze podziękowania za pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu koncertu charytatywnego
"I TY możesz pomóc VI".
Słowa uznania kierujemy do:
Pana Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka
Pana Ryszarda Garwola - firma 4Tech
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
Pana Andrzeja Stawiarskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Stary Sącz
Pani Jadwidze Szewczyk-Kiełbasa - Szkoła w Barcicach
Starosądeckiej Policji
OSP Stary Sącz
Wszystkich występujących zespołów i wokalistów: Jan Stosur, Przemysław Lipień, Szkoła tańca WirDance Janusz Szczepaniak, cFani, Zespół Strojni, Zespół The Lux, Violka Marinkiewicz, KravMaga, Tomasz Wolak, Ognisko Przedszkolne w Gołkowicach - Małgorzata Banach)
Grupy My Kochamy Nowy Sącz
Firmy Piwniczanka
Cukierni Jeziorek
Wolontariuszy Fundacji "Będzie Dobrze"
Klubu wolontariatu z PTZ z panią Joanną Oczkowicz i Pawłem Krajewskim
Pani Elżbiety Szot
Pana Marcina Ćwiklika
Pana Tomasza Michałowskiego - Prezesa MKS Sandecja
Pana Tomasza Popieli - Prezes Fundacji "Ja Tez Mam Marzenia"
Pana Grzegorza Korony
Właścicieli Teatru Nowego w Nowym Sączu
Pana Łukasza Pustułki - salon fryzjerski Revolucja
Pana Tomasza Pustułki - meble Milano
Pana Damiana Borkowskiego - Szkoła pływania Hardy dzieciak
Pana Dariusza Ptak - starysacz.info
Pani Anety Mamala - starosadeckie.info
Pani Eweliny Wiśniewskiej - Galeria pod 5
Pana Kamila Polakiewicza - firma A4 Design
Pani Anny Majdy - Prezes Fundacji Rozwoju Sadeccczyzny
Drukarni NobaGroup
Salonowi kosmetycznemu Eureka
Pani Beacie Nobilec - Internat Międzyszkolny Stary Sącz

Dzięki Państwu udało się pomóc i sfinansować część rehabilitacji dla pana Grzegorza Psonaka z Barcic.
Dziękujemy!

W sobotę 1 grudnia odbyła się promocja debiutanckiej płyty młodego, utalentowanego wokalisty Jana Stosura. O Janku pisaliśmy już na łamach starosądeckiego.info
Płyta "Nadzieja" zawiera 10 otworów balladowych. 
Premiera odbyła się w Auli Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu. Wśród obecnych gości byli m. in Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk i Radni Miasta Maciej Rogóż i Artur Czernecki, a także Radna Powiatu Nowosądeckiego Maria Szarota. Wszyscy deklarowali wsparcie młodego artysty, którego mocno wspiera i promuje Fabryka Młodych Talentów.
- To nowy projekt Fundacji "Będzie Dobrze" - mówi Anna Pych, mamy zamiar pomagać utalentowanym, młodym ludziom, gdyż szkoda marnować pasji, która w nich jest. Jeszcze usłyszymy o Nowym Sączu i potencjale, który drzemie w młodych tego miasta.
- Nasz projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jednak w chwili obecnej dopiero rozpoczęliśmy działania, więc nie możemy przyjmować wszystkich. Wkrótce na naszej stronie będzie dostępny regulamin Fabryki Młodych Talentów - dodaje koordynator projektu Kamil Olesiak
Premierę płyty wsparło Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z panią prezes Aliną Bożyk, Agatą Kuś oraz Małgorzatą Kaczanowską, balet Etiuda pod przewodnictwem pani Patrycji Machety, a także zespół taneczny Best pod przewodnictwem pani Renaty Burzyńskiej.
Płyty Jana Stosura są dostępne w sklepach Empik. 

47319206_1597476240354065_2935240882707759104_n

Więcej na: https://www.facebook.com/B%C4%99dzie-Dobrze-231997546901948/

Listopadowy Koncert Fundacji "Będzie Dobrze"

46811857_1590832434351779_5809606488099913728_n

Listopadowy koncert Fundacji zakończył się dużym sukcesem. Przekazany przez panią Elżbietę Szot obraz pt. Nieskończoność został nabyty za 2500zł.

Tym razem dochód z koncerty przeznaczony został dla ciężko chorego Grzegorza Psonak z Barcic,który walczy o sprawność po rozległym udarze.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia naszej inicjatywy. POdziękowania opublikujemy w osobnym artykule.

Więcej o koncercie: https://www.facebook.com/231997546901948/photos

Zapraszamy na warsztaty kulinarne z panem Jakubem Kasińskim już w sobotę 17.11 od godz.9.00 w Nowym Sączu na ul. Kochanowskiego3.

Współpracują z nami: