fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Kim jesteśmy?

 

Konkurs MYZYCZNY - Nie możecie przegapić!

56848017_1772809619487392_4861559265724203008_n

Ruszyła Fabryka Młodych Talentów!


 

 

23754981_1204822166286143_7526464722882057303_n

AMBASADORZY FUNDACJI:

Burmistrz Starego Sącza - JACEK LELEK

Z-ca Burmistrza - KAZIMIERZ GIZICKI

Przewodnicząca Rady Miasta - EWA ZIELIŃSKA

DYREKTOR Biura Poselskiego - WŁADYSŁAW MATCZUK

AMBASADOR FUNDACJI - KLAUDIUSZ DĘBOWSKI

Wicemistrz Małopolski w kulturystyce juniorów

 

klaudiusz

Statuetka Ziarnka Gorczycy 2018

27459015_1262442397190786_974681711148506411_n

 

 Fundacja „Będzie Dobrze” to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od 2008 roku. Przez ten czas zorganizowaliśmy  szereg akcji  różnego typu. Nasze działania, mające na celu wspieranie ludzi potrzebujących pomocy, skłoniły nas do założenia fundacji, która właśnie rozpoczyna swą działalność.

A wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Nasz kolega Kamil zachorował. Stwierdzono nowotwór kości. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak mu pomóc? Tylu ludzi potrzebuje wsparcia i nie wiadomo jak to ogarnąć…

Wtedy zrodziła się myśl zrobienia czegoś spontanicznego...i właśnie takie działanie i zorganizowanie pierwszego koncertu dla Kamila złączyło nas w jedną drużynę, która działa wspierając innych.

 50985273_286992061988139_8572747799328718848_n

 

Profesjonalne sesje zdjęciowe.

A4 Design - Kamil Polakiewicz

19105745_1462649383758128_607780603385866309_n

 

 

 

Nasze cele:

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.
 2. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 4. Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.
 5. Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.
 11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 12. Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 13. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 16. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 17. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 18. Działalność charytatywna.
 19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 22. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Aktualności:

59064644_442711079822057_2875951341677576192_n

Marcin Dulko – wielokrotny Mistrz Świata w podnoszeniu sztangi leżąc, podopieczny Fabryki Młodych Talentów Fundacji „Będzie Dobrze” w Starym Sączu nie próżnuje. Sukces goni sukces. Ten sezon jest wyjątkowo dobry. W zeszły weekend XX Otwarte Mistrzostwa Brwinowa. 1 miejsce w kat. do 83 i 2 miejsce w kat. OPEN z wynikiem 200kg.

-4 złota i 4 srebra to medale, które udało mi się zdobyć w tym roku. Miejsca w których startowałem to m.in : Pruszków, Ząbkowice Śląskie, Brzostek, Mikołów, Jedlicze, Dżierżoniów. Mistrzostwa Polski federacji WRPF zorganizowane przez Małgorzatę Knap to zawody, które najbardziej utkwiły w mojej pamięci. Organizacja na bardzo wysokim poziomie, praca sędziów bezbłędna. Moim zdaniem jest to impreza na poziomie europejskim, lada moment, a te wydarzenie będzie najbardziej wyczekiwanym starem w Polsce dla wszystkich zawodników. 20 czerwca czeka mnie bardzo ważny start Mistrzostwa Europy federacji WUAP. Mam nadzieje, że uda się wywalczyć jakieś miejsce. Ogólnie jestem zadowolony z dotychczasowych wyników, ale czuje, że potrzebuje dłuższego urlopu od zawodów. Ta niekończąca się gonitwa za sukcesem jest wykańczająca – mówi sam Mistrz

Serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

A już na jesień w Krynicy wielka feta dla miłośników sportów siłowych organizowana przez Fundację „Będzie Dobrze”. Szczegóły wkrótce

Kolejna tura wydawania artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2018/2019 odbędzie się przez dwa dni:

 8 czerwca 2019 r. w sobotę  w godzinach od 16.00 do 21.00 

- 10 czerwca 2019 w poniedziałek w godzinach od 16.00 do 21.00 

w budynku dworca PKP ul. 22 stycznia w Starym Sączu.

UWAGA! Osoby uprawnione do odbioru żywności mają nadany indywidualny numer. Wydawnie żywności odbywa się w ściśle określonych godzinach dla danych numerów. Prosimy przestrzegać godzin odbioru żywności. 

 

Sobota 8 czerwca 

 

16:00 – 17:00 – od nr 1 do nr 34

17:00 – 18:00 – od nr 35 do nr 68

18:00 – 19:00 – od nr 69 do nr 102

19:00 – 20:00 – od nr 103 do nr 136

20:00 – 21:00 – od nr 137 do nr 170

 

Poniedziałek 10 czerwca 

 

16:00 – 17:00 – od nr 171 do nr 204

17:00 – 18:00 – od nr 205 do nr 238

18:00 – 19:00 – od nr 239 do nr 272

19:00 – 20:00 – od nr 273 do nr 306

20:00 – 21:00 – od nr 307 wzwyż

 

Informacji o przypisanym indywidualnym numerze udzielają pracownicy socjalni (tel. 18 446 20 70 wew. 1). 

Wydająca artykuły żywnosciowe Fundacja "Będzie Dobrze" informuje, iż z powodu dużej ilości osób otrzymujących paczki żywnościowe  osobom, które przyszły w godzinach innych niż  wyznaczone, żywność nie będzie wydawana. Taka osoba będzie musiała czekac na koniec kolejki pod warunkiem, że zostanie jeszcze czasu na wydawnie żywności dla spóźnialskich. 

Zapraszamy już od 13.30 na starosądeckich stawach!

Będzie się działo!plakat-na-karaska-2019-do-druku-oki

60158050_2270529356367745_3170797457818779648_n

Serdecznie gratulujemy naszemu Mistrzowi Marcinowi Dulko, który zajął 2 miejsce podczas IV Mistrzostw Polski w Pruszkowie.

Gratulujemy!

Współpracują z nami: