fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

KONKURSY

56848017_1772809619487392_4861559265724203008_n

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI – (Na podstawie muzycznego show – Moja twarz brzmi znajomo)

CEL KONKURSU: - rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży, - wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich - Ścieżki dźwiękowe [(akompaniament na nośnikach CD (pliki audio), pendrive] nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback (np. fragment refrenu).

- Organizator ustala kolejność występów. - Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przełanie danych uczestnika (tj. imię, nazwisko, utwór)na adres mailowy organizatora do dnia 10.05.2019r.

ZGŁOSZENIA : - Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu. - Zgłoszenia za osoby niepełnoletnie dokonuje opiekun.

2 - Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy dniu występu. - Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. - Laureaci będą mieli okazję wystąpić podczas Dnia Kultury w PWSZ w Nowym Sączu w czerwcu 2019 r.

TERMIN I MIEJSCE : -  Konkurs odbędzie się dnia 13.05.2019 r. godz. 16.00 w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 19

KRYTERIA OCENY: Jury dokona oceny według następujących kryteriów: - dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów - umuzykalnienie, dykcja - prezencja muzyczna (kostiumy), choreografia taneczna, wygląd jak najbardziej spójny z oryginałem.

INFORMACJE KOŃCOWE: Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym. W przypadku półplaybacków należy przywieźć ze sobą odpowiedni nośnik.

1. https://www.youtube.com/watch?v=ZxsaYVNkosQ&fbclid=IwAR0_qjLksK1D7H9QCWk7AHPk n5hSWZT7QJNHOhr5FHnMWALUg_bmhYScxUI

2. https://www.youtube.com/watch?v=I6PUkIGBDwE&fbclid=IwAR2jX56eIw3Cf7V4zFLqKnm5d 6gl7ABWd9l4Ju2RgoHlksKnOGNHbl3RP1Y

3. https://www.youtube.com/watch?v=QjZPUKVWZL0&fbclid=IwAR0JfVTm9v_osnEGdSYDQFA7 kzdruc1lhFx6-7Qrjg8INvkqtDL0QGemSgk

4. https://www.youtube.com/watch?v=9BMwcO6_hyA&list=RDQMK3I99AHVGr4&index=33&f bclid=IwAR2DLJA2_F2rUrvh9wpfUcbq6aPHcOVA9DASzhkd_AG1_zzOcQ4JCieYw6k

5. https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU&list=RDQMK3I99AHVGr4&index=29&fbc lid=IwAR1IK1eMkN6lU6bFN7Idw5BzHsMPrz6_CxGEMNImXuG6NAu8bMjvwAHE49A

6. https://www.youtube.com/watch?v=yCC_b5WHLX0&list=RDQMK3I99AHVGr4&index=10&fb clid=IwAR07_BcnmTvyvMVDD-NmIPIRI--x5gIDO4xcI9lY46hhLoWbz1fZMFSoHNc

7. https://www.youtube.com/watch?v=cxtnot8lY4U&fbclid=IwAR2IeHCV8i2ZgbS6fGw9ueGozN EpsOrrV2L8c9YXf5gpBWwhv3eHOD7nafY

8. https://www.youtube.com/watch?v=n2hJA78YuWw&fbclid=IwAR18jeDqnDK1NmQW5EGajm3_NEuVVeZAn5yfW0PEsntAwEFcYidcczZ-eQ

9. https://www.youtube.com/watch?v=F2AitTPI5U0&fbclid=IwAR3Plv_rqvGf0A7W8eX_qn34hb e-UxonRm_KVjKV-0Vl_WDPuaEB4ZQ7x_Q

10. https://www.youtube.com/watch?v=XS088Opj9o0&fbclid=IwAR0QYWBS2xwvwYsFX3pWCRZ Rv3OtR5c8T04iN3WRDNYVMZ1xFxa4J7P10OM

11. https://www.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI

12. https://www.youtube.com/watch?v=b8I-7Wk_Vbc

13. https://www.youtube.com/watch?v=b8I-7Wk_Vbc

14. https://www.youtube.com/watch?v=JPJjwHAIny4

15. https://www.google.com/search?q=zbigniew+wodecki+zacznij+od+bacha&stick=H4sIAAAAA AAAAONgFuLSz9U3MCywMLZMVLRT9c3LDYwLS4pyzHTEvQtLc5MdiwqySwuCckPzs9LX8SqWJWUmZ6XmVquUJ6fkpqcnalQlZhcl ZeZpZCfopCUmJyRCADcCp4_UwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjn4nXncvhAhXJxIsKHX52C10Qri 4wIHoECAkQBw&biw=1366&bih=657

16. https://www.google.com/search?q=ewa+bem+moje+serce+to+jest+muzyk&stick=H4sIAAAA AAAAAONgFuLSz9U3MCzMyDA2UuLRT9c3LDTNqioqMDbWEvQtLc5MdiwqySwuCckPzs9LX8S qkFqeqJCUmquQm5- VqlCcWpScqlCSr5CVWlyikFtaVZkNAHOGMklSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjflYnkncvhAhURxos KHUpvC88Qri4wI3oECAsQBA&biw=1366&bih=657

17. https://www.youtube.com/watch?v=wcXAKhwsl6o

18. https://www.youtube.com/watch?v=Sy7k5ZgA_RU

19. https://www.youtube.com/watch?v=HSyCtsQo1vM

20. https://www.youtube.com/watch?v=iM0vzbS7klg

Współpracują z nami: