fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

KONKURSY/WARSZTATY

Uwaga!

Konkurs!

Kochane dzieci! Obiecany konkursik plastyczny:)

MOJE WYMARZONE WAKACJE!

Regulamin

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o wakacjach marzeń

Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Rozwijanie wyobraźni u dzieci

§ 2

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Będzie Dobrze

§ 3

Założenia organizacyjne

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 6 - 9 lat

2) 10 - 12 lat.

Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:

Kategoria I : Malarstwo i rysunek

Format prac plastycznych jest dowolny. Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy.

Praca plastyczna winna być przesłana mailem (skan lub zdjęcie) opisana :

Imię, nazwisko

Wiek

Tytuł pracy

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

§ 4

Ocena prac konkursowych

Prace należy przesyłać w terminie od 15.06.2020 r. do 1.07.2020 r.

Prace przesyłamy na adres mailowy: bedziedobrze2012@wp.pl - tytuł - Praca konkursowa

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora

Jury pod uwagę weźmie:

umiejętność doboru tematu pracy,

jakość wykonania,

oryginalność.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.07.2020 r.

Prace laureatów będą prezentowane na fb i stronie internetowej Fundacji.

§ 6

Nagrody

Organizator przyzna 2 pierwsze nagrody z każdej kategorii.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 

 

 

 

 

75367568_966420773732966_5875108012128993280_n

 

 

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI – (Na podstawie muzycznego show – Moja twarz brzmi znajomo)

Edycja II

CEL KONKURSU: - rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży, - wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich - Ścieżki dźwiękowe [(akompaniament na nośnikach CD (pliki audio), pendrive] nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback (np. fragment refrenu).

- Organizator ustala kolejność występów. - Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przełanie danych uczestnika (tj. imię, nazwisko, utwór)na adres mailowy organizatora do dnia 30.11.2019r.

ZGŁOSZENIA : - Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu. - Zgłoszenia za osoby niepełnoletnie dokonuje opiekun.

2 - Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy dniu występu. - Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. - Laureaci będą mieli okazję wystąpić podczas Dnia Kultury w PWSZ w Nowym Sączu w marcu 2020 r.

TERMIN I MIEJSCE : -  Konkurs odbędzie się dnia 4.12.2019 r. godz. 16.00 w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 19

KRYTERIA OCENY: Jury dokona oceny według następujących kryteriów: - dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów - umuzykalnienie, dykcja - prezencja muzyczna (kostiumy), choreografia taneczna, wygląd jak najbardziej spójny z oryginałem.

INFORMACJE KOŃCOWE: Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym. W przypadku półplaybacków należy przywieźć ze sobą odpowiedni nośnik.

Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zwycięzców.

 

Piosenki do wyboru:

1. https://www.youtube.com/watch?v=D0o6GsYoMak 2https://www.youtube.com/watch?v=N9Nn5m9qMlM 3. https://www.youtube.com/watch?v=WyBcLh-fF_8 4. https://www.youtube.com/watch?v=yiTuD80LtmE 5.https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU&list=RDQMK3I99AHVGr4&index=29&fbc+lid=I wAR1IK1eMkN6lU6bFN7Idw5BzHsMPrz6_CxGEMNImXuG6NAu8bMjvwAHE49A 6. https://www.youtube.com/watch?v=EhFUzyiFvvI 7.https://www.youtube.com/watch?v=cxtnot8lY4U&fbclid=IwAR2IeHCV8i2ZgbS6fGw9ueGozN+EpsO rrV2L8c9YXf5gpBWwhv3eHOD7nafY 8.https://www.youtube.com/watch?v=n2hJA78YuWw&fbclid=IwAR18jeDqnDK1NmQW5EGajm3_NE uVVeZAn5yfW0PEsntAwEFcYidcczZ-eQ 9. https://www.youtube.com/watch?v=F2AitTPI5U0&fbclid=IwAR3Plv_rqvGf0A7W8eX_qn34hb+eUxonRm_KVjKV-0Vl_WDPuaEB4ZQ7x_Q 10. https://www.youtube.com/watch?v=_FXw7mHINVw 11. https://www.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI 12. https://www.youtube.com/watch?v=b8I-7Wk_Vbc 13https://www.youtube.com/watch?v=F6J_JROaIxs 14. https://www.youtube.com/watch?v=Amp24hDdZ9c 15. https://www.youtube.com/watch?v=jpQyuAMkSnA 16. https://www.youtube.com/watch?v=OpLAzFvoptc 17. https://www.youtube.com/watch?v=NtHb82zTJdA 18https://www.youtube.com/watch?v=Sy7k5ZgA_RU 19. https://www.youtube.com/watch?v=HSyCtsQo1vM 20. https://www.youtube.com/watch?v=iM0vzbS7klg 21. https://www.youtube.com/watch?v=mzAb3m0a2Sk 22. https://www.youtube.com/watch?v=OwABO_wB2fw 23. https://www.youtube.com/watch?v=D1zHyVTsZLQ 24. https://www.youtube.com/watch?v=mh8ZqQS1EPM 25. https://www.youtube.com/watch?v=C9SQcO3Zins 26. https://www.youtube.com/watch?v=VPz5vq4Atfw 27. https://www.youtube.com/watch?v=BLGdXqXaV1A 28. https://www.youtube.com/watch?v=whei_Xu-Q8w 29. https://www.youtube.com/watch?v=MkV9AZRAGm4 30. https://www.youtube.com/watch?v=pDed89Ti9ZA

Współpracują z nami: