fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

TURNIEJ WOŹNIAK CUP

235181711_427346841864229_2271014556725505448_n

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Będzie Dobrze. UCZESTNICTWO •

Termin i miejsce : 28.08.2021 r. Stadion LKS Skalnik Bogdański Kamionka Wielka, Kamionka Mała 73, 33-334 Kamionka Wielka •

Turniej rozpoczyna się o godz. 09.00 •

Podstawą uczestnictwa w turnieju jest imienna lista zgłoszeniowa. •

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane mailowo na adres: jawa9@interia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 600 964 330.

• Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju. • Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę oraz wyjaśniał wszelkie sprawy sporne. • Wpisowe za turniej wynosi 350 zł od drużyny płatne w dniu turnieju.

DRUŻYNY • Kategoria wiekowa: rocznik 2013 i młodsi. • Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników. • Na boisku grają 6 – osobowe drużyny (5 w polu + bramkarz) ilość zmian nieograniczona. • Bramki o wymiarach 5m x 2m • Boisko o wymiarach 30 x 46 m • Organizator zapewnia kolorowe znaczniki dla jednej z drużyn grających, w celu łatwiejszego rozróżnienia zarówno dla kibiców jak i sędziów. • Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

SYSTEM ROZGRYWEK • W turnieju bierze udział 12 zespołów: • Drużyny rywalizują systemem każdy z każdym. • Mecze odbywać się będą równocześnie na trzech boiskach. • Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje: • Większa ilość zdobytych punktów, • Wynik bezpośredniego spotkania, • Lepsza różnica bramek między zainteresowanymi, • Lepsza różnica bramek z całego turnieju, • Przy dalszym braku rozstrzygnięcia: rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.

PRZEPISY GRY • czas gry : 1 x 13 minut ( bez zmiany stron ) • Przerwa między meczami trwa 2 minuty • bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie: ręką lub nogą do połowy boiska • auty wykonywane są poprzez wprowadzenie piłki do gry nogą • rzut karny egzekwowany jest z odległości 7 metrów • przy rzucie wolnym mur musi być oddalony o 5 metrów • turniej zostanie rozegrany piłką nr 4 • nie obowiązuje przepis o spalonym Obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami: • Zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu. • Za zachowanie niegodne sportowca (przekleństwa, bójki, aroganckie zachowanie itp… ) sędzia zawodów ma prawo usunąć zawodnika z boiska.

NAGRODY • Każdy zawodnik otrzyma medal. • Puchary za 3 pierwsze miejsca • Z każdej druzyny zostanie wybrany najlepszy zawodnik. • Na podstawie klasyfikacji strzeleckiej ogłoszony zostanie: „ Król Strzelców” turnieju. • Statuetka dla najlepszego bramkarza turnieju

WYŻYWIENIE - organizator zapewnia zawodnikom wodę mineralną oraz gorący posiłek w postaci pizzy, grillowanej kiełbaski, słodyczy i przekąsek dla dzieci i trenerów. - podczas turnieju będzie można dodatkowo zakupić kawę, herbatę, watę cukrową, lody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE • Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator. • Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. • Każda drużyna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od następstw NW (nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej). Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodnika. • Do stolika organizatora przed rozpoczęciem turnieju należy złożyć kartę drużynową oraz oświadczenie COVID. •

Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, okularów, łańcuszków. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na osoby uczestniczące w zdarzeniu. • Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość. • Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary w postaci wykluczenie zawodnika/zawodników z meczu lub ukarania zespołu walkowerem. • O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator • Regulamin i system rozgrywek rozpisany został dla 12 drużyn • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości drużyn • Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie za zmianą regulaminu (za „sytuacje ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił). • Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator turnieju.

..................................................................................................................... nazwa zespołu Lp. Numer zawodnika Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Imię i nazwisko Trenera / Opiekuna: Imię i nazwisko Kierownika Drużyny: Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy nie mają przeciwwskazań do gry w piłkę nożną. …………………………………. Imię i nazwisko trenera / opiekun

Współpracują z nami: