fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3
akcje

I Puchar Małopolski WRPF

Puchar Małopolski  WRPF w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym

Krynica – Zdrój 2019

 

Cele:

 1. Popularyzacja zdrowego stylu życia i sportowego spędzania wolnego czasu
 2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskanie sztangi leżąc
 3. Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną
 4. Promocja Miasta oraz miejskich organizacji sportowych

Termin i miejsce:

5 października 2019 r.

Godzina - 9.30

Ważenie – 7.00 – 9.00

Miejsce - Aleja im. Leona Nowotarskiego 9/3, 33-380 Krynica-Zdrój

Organizator:

Fundacja „Będzie Dobrze”

Grupa My Kochamy Nowy Sącz i Małopolskę

 

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów na miejscu imprezy od godz. 7.00

Uczestnicy:

Wszyscy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania

Opłata startowa:

W zawodach przewidziane są nagrody, statuetki i dyplomy.

Termin płatności:

Do 10.08 – 80 zł

Do 30.08 – 100 zł

Do 30.09 – 140 zł

W dniu zawodów – 180zł

Każda osoba, która wpłaci opłatę startową do 10.08 poniesie koszt całkowity – 80 zł

Opłatę należy uiścić na konto Fundacji „Będzie Dobrze”

Santander   67 1090 1838 0000 0001 1965 9025

W tytule płatności należy podać: imię nazwisko, rocznik, miejscowość, klub, wagę ciała

Warunki uczestnictwa:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnika w dniu zawodów w biurze zawodów
 2. Zawodnicy niepełnoletni startują tylko za pisemnym zezwoleniem rodziców lub prawnych opiekunów
 3. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań do udziału w zawodach lub oświadczenie
 4. Zawodnicy powinni uiścić opłatę startową
 5. Zawodnicy startują bez specjalistycznych koszulek oraz opasek na łokcie, wymagany strój sportowy – krótkie spodenki, podkoszulek z krótkim rękawem, buty sportowe

Podczas wyciskania sztangi leżąc:

 

 1. Zawodnik kładzie się na ławeczce tak, aby barki i pośladki dotykały jej powierzchni. Stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem, piety mogą być oderwane. Dłonie i palce muszą trzymać sztangę leżącą w stojaku z kciukiem obejmującym gryf.  Ta pozycja musi być zachowana podczas wykonywania boju.
 2. Po samodzielnym przyjęciu pozycji zawodnik może poprosić o pomoc przy zdejmowaniu sztangi ze stojaków obsługę pomostu. Podanie sztangi może mieć miejsce jedynie do wyprostowanych rąk. Palce wskazujące muszą znajdować się w granicach 81 cm wyznaczonych przez zaznaczenie na gryfie i w całości muszą być w kontakcie z tym zaznaczeniem.  Użycie chwytu odwrotnego jest zabronione.
 3. Po zdjęciu sztangi ze stojaków, z pomocą obsługi pomostu lub bez niej, zawodnik powinien czekać z zablokowanymi stawami łokciowymi na sygnał Sędziego Głównego. Sygnał powinien być wydany wtedy, gdy zawodnik znieruchomieje ze sztangą trzymaną we właściwej pozycji.  Ze względów bezpieczeństwa zawodnika jeśli po okresie 5 sekund nie przyjmie prawidłowej pozycji do rozpoczęcia boju, to będzie proszony o odłożenie sztangi komendą „Odłóż”.
 4. Sygnał do rozpoczęcia podejścia powinien składać się z ruchu ramienia do dołu i słyszalnej komendy „Start”. Po otrzymaniu sygnału zawodnik opuszcza sztangę do klatki piersiowej, przytrzymuje ją nieruchomo na klatce piersiowej, po czym Sędzia Główny da sygnał i słyszalna komendę  „Góra”. Zawodnik wyciska sztangę do pełnego wyprostu ramion. Gdy zawodnik utrzyma nieruchoma pozycję sędzia powinien wydać słyszalną komendę „Stojak”.
 5. Jeśli z powodów anatomicznych ramiona nie mogą być w pełni wyprostowane zawodnik musi okazać świadectwo wydane przez Komisję Medyczną.
 6. Każda zmiana pozycji przy wykonywaniu właściwego boju tj. jakikolwiek ruch podniesienie głowy, barków, pośladków od ławeczki lub poruszania stóp na pomoście/blikach/talerzach czy boczne ruchy dłoni na gryfie będą skutkowały niezaliczeniem boju.

 

Sposób rywalizacji :

KATEGORIE WAGOWE

            1.MĘŻCZYŹNI :

67.5kg, 75kg, 82.5kg, 90kg, 100kg, 110kg, 125kg, 140kg, +140kg

            2.OPEN ABSOLUT MEN (według formuły Wilks'a)

            3.OPEN ABSOLUT WOMEN (według formuły Wilks'a)

            4.OPEN WETERAN (według formuły Wilks'a)

            5.OPEN JUNIOR 23 (według formuły Wilks'a)

            6.OPEN MUNDUROWY MĘŻCZYZN (według formuły Wilks'a)

           

Uwaga – dana kategoria wagowa zostanie przeprowadzona wyłącznie wtedy, gdy wystartuje w niej co najmniej 4 zawodników (zawodniczek). W innym przypadku kategorie będą łączone.

 

Nagrody:

Zawodnicy będą sklasyfikowani w każdej kategorii – od I do III miejsca statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Spośród najlepszych poszczególnych kategoriach wagowych wyłonionych zostanie wg formuły Willks’a trzech najlepszych zawodników kategorii Open Absolut – statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Komisja sędziowska:

Komisję sędziowską powołuje organizator w składzie 3 osób.

Finansowanie:

Sponsorzy wyszczególnieni będą na plakacie i materiale promocyjnym

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny, Sędzia Pomocniczy i Organizator  po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi opłata zostaje zwrócona.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów i transportu ewentualne wypadki lub kradzież nie z winy organizatora
 3. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy
 4. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz na facebooku

Współpracują z nami: