fundacja Będzie Dobrze
Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Akcia-Wolontariat! ms ubezpieczenia

Aktualności

 

Kochani wakacje w pełni, zyczymy niesamowitych przygód i samych słonecznych dni.

U nas urlop do 10 lipca i znów działamy! Do zobaczenia!

images

więcej »

REGULAMIN
Summer Meet

1. Wjazd na teren spotu oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

2. Organizatorem zlotu jest Fundacja „Będzie Dobrze”, oraz Cars Tuning Team Nowy Sącz

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Barbara”. Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.

6. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

7. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

9. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników spotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego (pozostawianie śladów opon na kostce brukowej), jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.

10. Na terenie spotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności.

11. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników spotu.

12. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

13. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie spotu.

14. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie spotu.

15. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

16. Na ternie zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

17. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora spotu.

18. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.

19. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

20. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

21. Uczestincy zlotu na bramie wjazdowej uiszczą opłatę za wjazd, która w całości przekazana zostanie na cele fundacji „Będzie Dobrze”

więcej »

Zapraszamy!

19389599_1744517632230232_1842568128_n

Razem z Kacperkiem, a także z całą załogą Fundacji "Będzie Dobrze" zapraszamy wszystkich na Bieg św. Rocha i uczestniczenie w festynie.
Zapisy na VII Charytatywny Bieg św. Rocha do dnia 22 czerwca na stronie www.biegrocha.xon.pl

Niech nas będzie więcej!

więcej »

20170611_145413

Dziekujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jarmark Ekolokalny w Nowym Sączu. 

Było wesoło, mnóstow zabaw, konkursów, malowanie twarzy i możliwość sprawdzenia swoich możliwości w podnoszeniu sztangi z mistrzem Dariuszem Legutko.

Dziekujemy także zaangażowanym wolontariuszom.

więcej »

Zapraszamy już jutro do namiotu Fundacji "Będzie Dobrze" na płycie Rynku w Nowym Sączu od godz. 10.00

 

18950958_10209595950191426_8279499017470694996_n

więcej »

4 czerwca w Starym Sączu odbył się Dzień Dziecka przygotowany przez Zarząd Osiedla Stary Sącz i naszą Fundację.
Atrakcji było mnóstwo: dziękujemy pani Monice Rębilas i jej wychowankom, Dariuszowi Legutko-Mistrzowi Polski w podnoszeniu sztangi za pokaz i atrakcje dla dzieci,wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom, Michałowi Kądziołce z Rady Miasta Nowego Sącza, Ewelinie Chlipała za pomoc przy grillu i wszystkim, którzy bezpośrednio zaangażowali się w przygotowanie tego fantastycznego dnia!

20170604_154238

 

więcej »

20170602_101623

2 czerwca odbył się organizowany przez Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Saczu Dzień Kultury Języka, w którym uczestniczyła nasza Fundacja.

W szczególności dziękujemy zespołom Best i UPS z MPDK w Starym Sączu pod kierownictwem pani Renaty Setlik oraz zespołom baletowym ETIUDA ze Starego Sacza pod kierownictwem pani Patrycji Machety.

więcej »

Dołącz na facebooku

Współpracują z nami: