fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3
aktualnosci-pl

Konkurs plastyczny

Uwaga!

Konkurs!

Kochane dzieci! Obiecany konkursik plastyczny:)

MOJE WYMARZONE WAKACJE!

Regulamin

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o wakacjach marzeń

Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Rozwijanie wyobraźni u dzieci

§ 2

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Będzie Dobrze

§ 3

Założenia organizacyjne

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 6 - 9 lat

2) 10 - 12 lat.

Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:

Kategoria I : Malarstwo i rysunek

Format prac plastycznych jest dowolny. Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy.

Praca plastyczna winna być przesłana mailem (skan lub zdjęcie) opisana :

Imię, nazwisko

Wiek

Tytuł pracy

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

§ 4

Ocena prac konkursowych

Prace należy przesyłać w terminie od 15.06.2020 r. do 1.07.2020 r.

Prace przesyłamy na adres mailowy: bedziedobrze2012@wp.pl - tytuł - Praca konkursowa

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora

Jury pod uwagę weźmie:

umiejętność doboru tematu pracy,

jakość wykonania,

oryginalność.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.07.2020 r.

Prace laureatów będą prezentowane na fb i stronie internetowej Fundacji.

§ 6

Nagrody

Organizator przyzna 2 pierwsze nagrody z każdej kategorii.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

Dołącz na facebooku

Współpracują z nami: